Dagsorden

da intet er hemmeligt for vores medlemmer og offenligheden…